Producten

Onderstaande producten en diensten zijn via Woongarant verkrijgbaar:

 • Opstalverzekering
 • Inboedelverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Verbouw Eigen Woning Verzekering
 • Buitenshuisverzekering
 • Studentenverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Doorlopende Reisverzekering
 • Autoverzekering
 • Motorverzekering
 • Bromfietsverzekering
 • Pleziervaartuigverzekering
 • Caravanverzekering
 • Bankgarantie
 • Bouwkundige keuring
 • WG Krediet
 • Woongarant Duurzaam Wonen

Hypotheekbeschermingsproducten:

 • Bescherming bij Arbeidsongeschiktheid
 • Bescherming bij Werkloosheid
 • Overlijdensrisicoverzekering

Bovenstaande producten staan omschreven in de brochure 2020

Klik hier voor alle verzekeringskaarten van Woongarant

Aan genoemde brochures kunnen geen rechten worden ontleend. Ofschoon deze brochures met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kan Woongarant geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Vraag uw adviseur naar de van toepassing zijnde voorwaarden. De schadeverzekeringen zijn door Woongarant in samenwerking met Woongarant Volmacht exclusief voor onze cliënten ontwikkeld. Woongarant Volmacht beschikt over volmachten van meerdere verzekeringsmaatschappijen, waardoor de adviseur op ongebonden objectieve wijze kan adviseren en bemiddelen. Alle werkzaamheden waaronder verzekeringsaanvragen in behandeling nemen en beoordelen, premie vaststellen en incasseren en het tijdig en adequaat afhandelen van schades, worden zelfstandig uitgevoerd. Hierdoor kunnen wij onze clienten persoonlijker en sneller van dienst zijn.