Woongarant
  |  Postbus 85967 2508 CR Den Haag  |  Schade? Bel 0900-5566775
Voor alle overige vragen verwijzen
wij u door naar uw Hypotheker.
  |  Contact
Verzekeren

Producten

Onderstaande particuliere verzekeringsproducten zijn verkrijgbaar:

 • Opstalverzekering
 • Verbouw Eigen Woning Verzekering
 • Inboedelverzekering
 • Buitenshuisverzekering
 • Studentenverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Verzekerd kopen en wonen
 • Ongevallenverzekering
 • Autoverzekering
 • Motorverzekering
 • Bromfietsverzekering
 • Doorlopende Reisverzekering
 • Pleziervaartuigverzekering
 • Caravanverzekering

Bovenstaande producten staan omschreven in de brochure Verzekeringen 2017.

De schadeverzekeringen zijn door Woongarant in samenwerking met Woongarant Volmacht exclusief voor onze cliënten ontwikkeld. Woongarant Volmacht beschikt over volmachten van meerdere verzekeringsmaatschappijen, waardoor de adviseur op ongebonden objectieve wijze kan adviseren en bemiddelen. Alle werkzaamheden waaronder verzekeringsaanvragen in behandeling nemen en beoordelen, premie vaststellen en incasseren en het tijdig en adequaat afhandelen van schades, worden zelfstandig uitgevoerd. Hierdoor kunnen wij onze clienten persoonlijker en sneller van dienst zijn.

Bankgarantie

 • Beschermde Bankgarantie 

Hypotheekbeschermingsproducten:

 • Bescherming bij Arbeidsongeschiktheid
 • Bescherming bij Werkloosheid
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Nabestaandenrente

Bovenstaande producten staan omschreven in de brochure Hypotheekbeschermingsplan 2017 (zeer binnenkort beschikbaar).

Aan genoemde brochures kunnen geen rechten worden ontleend. Ofschoon deze brochures met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kan Woongarant geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Vraag uw adviseur naar de van toepassing zijnde voorwaarden.