Klachtenprocedure

Wij willen u, als klant van Woongarant, te allen tijde goed van dienst zijn. Of dit nu de administratieve verwerking van uw verzekering is, uw premie-incasso of het vlot en juist behandelen van een onverhoopte schade. Echter, mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan nemen wij dit uiterst serieus. Enerzijds omdat wij u als klant graag tevreden willen houden, anderzijds omdat wij elke klacht als een bijdrage zien in het continu verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening op welk gebied dan ook, horen wij dat graag van u.

Klacht kenbaar maken

U kunt u uw klacht formeel aan ons kenbaar maken. U kunt uw klacht schriftelijk per post indienen naar:

Woongarant
T.a.v. de directie
Postbus 85967
2508CR Den Haag

of

schriftelijk per e-mail naar:

info@woongarant.nl

Ter attentie van de directie

Betreft uw klacht een Woongarant schadeverzekering? Klik dan hier.

Wanneer kunt u reactie op uw klacht verwachten?

Wij willen uw klacht snel, maar met name goed en naar uw tevredenheid oplossen. Wij nemen daartoe zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen, contact met u op.

Bent u niet tevreden met ons antwoord op uw klacht?

Dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Uw klacht wordt alleen door het Kifid behandeld als u een particuliere klant bent en eerst onze klachtprocedure heeft doorlopen.