U heeft schade. Wat nu?

Het is natuurlijk erg vervelend als u schade heeft. Hier vindt u informatie over de schaderegeling. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel ze vooral aan de schadeafdeling.

Schade, wat nu?

Wat kunt u zelf doen?
Het is belangrijk dat u probeert de oorzaak van een schade weg te nemen en poogt de schade te beperken. Doe dit in overleg met ons. Kan dit om welke reden dan ook niet direct, leg dan goed vast wat de oorzaak en gevolgschade is met bijvoorbeeld foto’s, filmpjes en/of verklaringen van deskundigen.
Wat doen wij?
Als u een grote schade heeft, of als de aard- of omvang van de schade daar aanleiding toe geeft, schakelt Woongarant Schadeservice (hierna te noemen: WGS) een schade-expert voor u in bij een onafhankelijk expertisebureau. Welk expertisebureau dat is, hoort u op het moment dat WGS uw schade in behandeling neemt.

Wat doet de schade-expert?

De schade-expert bepaalt de oorzaak en hoogte van de schade aan de hand van de door u geleverde of beschikbare bewijsstukken. De schade expert voert doorgaans niet zelf onderzoek uit naar de oorzaak en omvang van de schade. De expert neemt vooraf contact met u op. Ook controleert hij of het verzekerde bedrag klopt. Hij schakelt herstelbedrijven of schoonmaakbedrijven voor u in, hij kan u informeren over mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting en hij kan preventieve maatregelen met u bespreken.
De schade-experts zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid van schade-experts. Meer informatie vindt u op www.nivre.nl.

Zelf ook een schade-expert kiezen?

Wilt u naast onze schade-expert ook gebruikmaken van een eigen schade-expert? Dan kunt u zelf ook een schade-expert inschakelen. Zo iemand heet een ‘contra-expert’. Uw contra- expert benoemt met onze schade-expert vooraf een derde schade-expert. Deze derde schade-expert (oftewel ‘de arbiter’) bepaalt wat de schade is, als uw en onze schade-expert het niet eens kunnen worden over de hoogte van de schade.
De redelijke kosten van alle experts neemt WGS voor haar rekening. WGS betaalt geen kosten van de contra-expert die niets met de schadevaststelling te maken hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de contra-expert kosten maakt voor belangenbehartiging, juridisch advies of het inschakelen van een andere deskundige. Die kosten betaalt WGS niet. Wij betalen tevens niet de kosten van een contra-expert om de oorzaak vast te stellen.
Om onverwachte kosten achteraf te voorkomen, is het raadzaam om van tevoren te bepalen wat de contra-expert precies voor u gaat doen en eventueel een offerte op te vragen. Tot slot wijzen wij u erop dat sommige contra-experts van u verwachten dat u de uitkering van de schade laat storten op een rekening van de contra-expert zelf. Wij betalen een gedekte schade echter aan u uit of als er sprake is van een getekende akte van cessie van een reparateur, aan de reparateur.

Heeft u vragen over het inschakelen van een contra-expert? Neemt u dan contact op met de schadeafdeling.

Wat doet het herstelbedrijf? En wie betaalt daarvoor?

Als u schade heeft, kan WGS of de schade-expert een herstelbedrijf opdracht geven om de schade zo snel mogelijk te beperken en te herstellen. Schadeherstel kan op verschillende manieren plaatsvinden en door verschillende bedrijven, zoals een bouwbedrijf of een schoonmaakbedrijf. De schade-expert overlegt altijd met u voordat een herstelbedrijf wordt ingeschakeld. WGS betaalt de kosten van het herstelbedrijf. Misschien wilt u dat het herstelbedrijf extra werkzaamheden of verbeteringen uitvoert. Vaak is dat mogelijk. Het herstelbedrijf laat u dan van tevoren weten hoeveel dat kost. U betaalt zelf voor de kosten van deze extra werkzaamheden.

Vaak vragen herstelbedrijven aan u om een ‘Akte van cessie’ te ondertekenen. Daarmee geeft u ons toestemming om de kosten van het herstel rechtstreeks aan het herstelbedrijf te betalen. Bent u niet of niet genoeg verzekerd, of heeft u een eigen risico? Dan moet u dat deel van de schade zelf betalen. Heeft u een vraag over het herstellen van de schade? Neem dan contact op met het herstelbedrijf. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de schade-expert.

U blijft de opdrachtgever

De schade-expert of WGS regelt het herstelbedrijf voor u, maar u blijft formeel de opdrachtgever, omdat u de eigenaar van de woning/inboedel bent. Dit betekent dat u het opdrachtformulier moet ondertekenen. Als er een eigen risico of btw- verrekening geldt, dan krijgt u daarvan de nota van de ingeschakelde hersteller.

Wat mag u van ons verwachten?

Als u schade heeft, mag u van WGS het volgende verwachten:

 • WGS regelt de schade snel en deskundig voor u.
 • Als de schade hersteld kan worden, kan WGS voor u een herstelbedrijf inschakelen.
 • Let op: WGS kan voor veel soorten schades een hersteller regelen maar niet voor werkelijk alle schades. WGS heeft tevens geen invloed op de snelheid van het herstel omdat dit door derden wordt uitgevoerd.
 • Indien het hersteltraject niet naar wens verloopt, kan WGS niet verantwoordelijk worden gesteld voor het hersteltraject. WGS schakelt in uw opdracht partijen in om de schade te herstellen. Maken deze partijen fouten of gaan zaken niet naar behoren, lossen deze partijen dit op. WGS bemiddelt uiteraard graag indien er zaken niet naar behoren gaan.
 • WGS houdt zich aan de afspraken die WGS met u heeft gemaakt in de polisvoorwaarden.
 • WGS houdt zich aan de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond heeft de rechten en plichten van financiële instellingen benoemd in een gedragscode. Nalezen kan op www.verzekeraars.nl.

Wat verwacht WGS van u?

Na een schade helpt WGS u zo goed mogelijk. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat u zich aan een aantal regels houdt:

 • Meld de schade zo snel mogelijk en zorg ervoor dat de schade niet groter wordt.
 • Verleen alle medewerking die nodig is om de schade goed te kunnen regelen.
 • Geef alle informatie aan de schade-expert die nodig is om de schade te kunnen bepalen.
 • Vraagt de schade-expert u om gegevens, zoals nota’s of offertes? Geef die dan zo snel mogelijk. De schade-expert kan de schade dan snel afhandelen.
 • Pleeg geen fraude. Bij fraude geeft de fraudeur een verkeerde voorstelling van zaken, om bijvoorbeeld een hogere uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan het veranderen van bedragen op nota’s, of meer declareren dan de daadwerkelijke schade. Als WGS fraude constateert, dan nemen wij passende maatregelen.

Lees ook de polisvoorwaarden

Wilt u precies weten waarvoor u bent verzekerd? Lees dan de polisvoorwaarden en de clausules op uw polisblad. De schadeafdeling of de schade-expert kunnen u hierop toelichting geven. U vindt de polisvoorwaarden op www.woongarant.nl/polisvoorwaarden

Disclaimer

Deze tekst is bedoeld om het behandelingsproces duidelijker voor u te maken. Mocht er twijfel zijn of een geschil ontstaan over de inhoud van deze tekst, dan gaat de uitleg over het bepaalde onderwerp in de polisvoorwaarden en/of polisblad vóór.