Rechtsbijstand

Een zaak aanmelden bij de rechtsbijstandverzekering.

De Woongarant rechtsbijstandverzekering is ondergebracht bij DAS rechtsbijstand. Voor uw verzoek om rechtshulp is het van belang dat u direct en juist geïnformeerd wordt, daarom verzoeken wij u uw zaak rechtstreeks aan te melden bij DAS. Das zal u informeren over de benodigde stukken om te kunnen beoordelen of uw kwestie onder de dekking van uw verzekering valt, en zo ja, welke gegevens dan benodigd zijn voor het afhandelen van uw verzoek om rechtshulp

U kunt uw verzoek op de volgende manieren indienen;
1. Via de site www.das.nl/zaakaanmelden/formulier
2. U kunt bellen met telefoonnummer 020-6518815

Wij verzoeken u vriendelijk om in uw melding aan te geven dat u via Woongarant verzekerd bent.