Rechtsbijstand

Een zaak aanmelden bij de rechtsbijstandverzekering.

Uw Woongarant rechtsbijstandverzekering is ondergebracht bij DAS rechtsbijstand of ARAG. Voor uw verzoek om rechtshulp is het van belang dat u direct en juist geïnformeerd wordt, daarom verzoeken wij u uw zaak rechtstreeks aan te melden bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Welke verzekeraar op uw polis van toepassing is, kunt u vinden op uw polisblad. Als u hier hulp mee nodig heeft, kunt u uiteraard ook altijd contact opnemen met uw adviseur van De Hypotheker.

DAS zal u informeren over de benodigde stukken om te kunnen beoordelen of uw kwestie onder de dekking van uw verzekering valt, en zo ja, welke gegevens dan benodigd zijn voor het afhandelen van uw verzoek om rechtshulp

U kunt uw verzoek op de volgende manieren indienen;
1. Via de site www.das.nl/zaakaanmelden/formulier
2. U kunt bellen met telefoonnummer 020-6518815

Wij verzoeken u vriendelijk om in uw melding aan te geven dat u via Woongarant verzekerd bent.

 

 

ARAG zal u informeren over de benodigde stukken om te kunnen beoordelen of uw kwestie onder de dekking van uw verzekering valt, en zo ja, welke gegevens dan benodigd zijn voor het afhandelen van uw verzoek om rechtshulp

U kunt uw verzoek op de volgende manieren indienen;
1. Via de site www.arag.nl/meld-uw-zaak/
2. U kunt bellen met telefoonnummer 033-4342342

Wij verzoeken u vriendelijk om in uw melding aan te geven dat u via Woongarant verzekerd bent.