Aanvraag Tulp Garantiestelling

 

 


Van harte welkom bij Woongarant! Woongarant is verantwoordelijk voor de verwerking van de aanvragen van de Tulp Garantiestelling. Onderstaand vindt u een korte instructie, en aanvullende informatie, om het aanvraagtraject zo soepel mogelijk te laten verlopen.

  • Definitie Tulp Garantiestelling
  • Keuzemogelijkheid: directe verwerking of dossier agenderen
  • Gewijzigde gegevens ten opzichte van koopakte
  • Premie
  • Bijzonderheden in dossier
  • Contact

Klik onderstaand op de "i" om meer informatie te krijgen over bovengenoemde onderwerpen

i

Tulp Garantiestelling

Een aanvraag Tulp Garantiestelling, is onlosmakelijk verbonden aan een Tulp hypotheek. Wanneer u de aanvraag indient, dient u in ieder geval zeker te zijn dat de aanschaf van de woning van de koper(s) middels een Tulp hypotheek zal worden gefinancierd.

Directe verwerking / Dossier agenderen

U kiest bij het invullen van onderstaand formulier of u de aanvraag direct wilt laten oppakken, of dat u deze wilt laten agenderen tot nader order. De keuzes houden het volgende in:

- Directe verwerking; Woongarant stuurt (op werkdagen en kantooruren) binnen 2 uur na ontvangst van uw verzoek een aanvraagformulier inclusief de voorwaarden naar de koper(s), ter digitale ondertekening. Na ontvangst van de digitale ondertekening van het aanvraagformulier door de koper(s), zal de Garantiestelling Waarborgsom worden afgegeven aan de notaris. De koper(s) en u ontvangen hiervan een kopie. Vanaf dit moment kan de garantiestelling uitsluitend nog worden geannuleerd wanneer de notaris hiertoe schriftelijk opdracht geeft.

- Dossier agenderen; Woongarant agendeert uw verzoek, tot het moment waarop u ons opdracht geeft om over te gaan tot de feitelijke verwerking van de aanvraag, zoals hierboven omschreven. U kunt ons hierover berichten via tulp@woongarant.nl onder vermelding van naam van de koper(s). Deze optie kiest u, wanneer u nog geen bindend aanbod van Tulp heeft ontvangen, of wanneer u niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het vertrouwen heeft dat dit bindend aanbod er gaat komen. Met andere woorden, wanneer er nog onzekerheid is, inzake het rondkomen van de Tulp hypotheek, kunt u het beste voor deze optie kiezen. Wanneer wij, op 1 werkdag voor de gewenste ingangsdatum van de garantiestelling nog geen bericht van u hebben ontvangen, nemen wij via de e-mail contact met u op om te overleggen wat er met de aanvraag moet gebeuren.

Gewijzigde gegevens ten opzichte van koopakte

Zoals u onderstaand kunt zien, vragen wij een absoluut minimum aan gegevens op, om de aanvraag van de Tulp Garantiestelling voor u te verwerken. Wij baseren ons (bijna) volledig op de gegevens die wij in de door u aangeleverde koopakte terugvinden. In het geval, dat er na ondertekening koopakte afwijkende afspraken zijn gemaakt, vragen wij u vriendelijk dit aan ons door te geven in het opmerkingenveld onderaan deze pagina. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een gewijzigde ingangsdatum van de garantiestelling, omdat u de ontbindende voorwaarden heeft laten verlengen.

Premie

De premie voor de Tulp Garantiestelling bedraagt € 300,- welke door de koper(s) middels de nota van afrekening bij de notaris zal worden voldaan. De notaris ontvangt daartoe bij afgifte van de garantiestelling een nota.

Bijzonderheden in dossier

Wanneer wij bijzonderheden in het dossier treffen, waaronder zaken die buiten de standaard mandaten bij onze verzekeraar BNP Paribas Cardif vallen, zullen wij in alle gevallen contact met u of uw kantoor opnemen. Om het dossier verder te kunnen verwerken, hebben wij in dergelijke situaties vaak aanvullende stukken nodig (afhankelijk van de situatie). Wanneer wij dus langer de tijd nodig hebben, om de aanvraag te verwerken, brengen wij u hier te allen tijde van op de hoogte. Ons doel is in alle gevallen, om zo snel en eenvoudig mogelijk, met u tot een oplossing te komen om de aanvraag op de juiste wijze te kunnen verwerken. Voorbeelden van mandaatgrenzen zijn een garantiebedrag, hoger dan € 100.000,- of een looptijd van de garantiestelling langer dan 365 dagen.

Contact

Wanneer u vragen heeft kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 17.00 telefonisch bereikbaar, op nummer 070-3223122 en helpen u graag! U kunt uw vraag ook mailen, naar e-mailadres tulp@woongarant.nlGegevens kantoor/adviseur 

Gegevens koper(s)

 

Keuze verwerking

Directe verwerking

Dossier agenderen

Aanvullende informatie

Naam van het notariskantoor waar de akte van levering passeert

Opmerkingen (indien van toepassing)

Koopakte

Voeg onderstaand de koopakte toe (let op! max. 20 mb):