Woonlastenbescherming bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Ook risico’s die u loopt zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of werkloosheid dient u met uw adviseur in kaart te brengen. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en u zult de woonlasten bij een eventuele calamiteit moeten kunnen blijven voldoen. Een verzekering die het risico bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid afdekt voorziet in deze behoefte en biedt derhalve veel zekerheid.

Klik hier voor de brochure Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, werkloosheidsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen 2018